Geld lenen en BKR

Toetsing BKR bij geld lenen

Iedereen die in Nederland een krediet heeft afgesloten staat in het elektronische dossier van Bureau Krediet Registratie (BKR). Als u geld wilt lenen, toetst de partner die uw aanvraag opvolgt uw registratie bij BKR. Zij krijgen dan informatie over leningen die u nu heeft of de afgelopen vijf jaar heeft gehad. Die informatie gebruiken zij bij de beoordeling van uw leningaanvraag.

Verstandig geld lenen en BKR

De informatie uit het BKR is bedoeld om uw kredietwaardigheid te beoordelen als u een lening aanvraagt. Dat wil zeggen dat de kredietaanbieder met de informatie uit het BKR controleert of het verantwoord is om het aangevraagde leenbedrag te verstrekken. In het BKR-register staat namelijk precies hoe groot het bedrag is dat u aan leningen heeft of de afgelopen vijf jaar heeft gehad. Met die informatie kan berekend worden of u een nieuwe lening kunt betalen.

Daarnaast blijkt uit het BKR of u betalingsachterstanden heeft. Als u bijvoorbeeld de kosten van uw huidige lening niet op tijd betaalt, zullen weinig of geen kredietaanbieders een nieuwe lening willen afgeven. BKR helpt zo voorkomen dat u meer leent dan u kunt terugbetalen. Tenslotte helpt BKR kredietaanbieders hun financiële risico’s te beperken.

BKR-toetsing bij iedere leningaanvraag

Een BKR toetsing is onderdeel van iedere leningaanvraag. U kunt geen geld lenen zonder BKR toetsing. Uw registratie bij BKR wordt getoetst als de aanvraag via onze website is ingediend of als u telefonisch een lening heeft aangevraagd. Op werkdagen weet u binnen 24 uur of uw leningaanvraag verder in behandeling wordtb genomen.

Kredietaanbieder beslist of u een lening krijgt

BKR geeft alleen informatie over leningen die u nu heeft of de afgelopen vijf jaar heeft gehad. De kredietverstrekker beslist of u een lening krijgt. BKR beslist dit niet.

Meer informatie over geld lenen en BKR

Lenen met BKR registratie

Lenen zonder BKR toetsing

Uitgebreide informatie over de werkwijze van BKR leest u op de website van BKR.

Lenen met BKR

Mogelijkheden geld lenen met BKR registratie

Veel Nederlanders hebben een registratie bij BKR. U krijgt een registratie als u een lening afsluit of als u in het verleden een lening heeft afgesloten. Geld lenen met BKR registratie hoeft geen probleem zijn. Het maakt wel uit of u een positieve of negatieve registratie heeft. Hieronder leest u de mogelijkheden voor geld lenen met BKR registratie.

Wanneer heeft u een BKR registratie?

Bij BKR staan zo’n negen miljoen consumenten geregistreerd. Het gaat meestal om een positieve registratie. U heeft een positieve registratie bij BKR als u bijvoorbeeld:

mag ‘rood staan’ op uw betaalrekening;

een creditcard heeft;

een doorlopend krediet of persoonlijke lening heeft;

gebruik maakt van een uitgestelde betaling (‘koop nu, betaal later’).

U kunt een negatieve registratie bij BKR krijgen als u de kosten van uw krediet niet of niet op tijd betaalt. Een negatieve registratie blijft zichtbaar tot vijf jaar nadat u de lening volledig heeft terugbetaald. Meer redenen voor een negatieve registratie leest u op de website van BKR.

Geld lenen met positieve BKR registratie

Met een positieve BKR registratie kunt u via sommige sites een nieuwe lening aanvragen. Bijvoorbeeld een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Een positieve registratie laat zien dat u een lening heeft en de kosten op tijd betaalt. Benieuwd naar de mogelijkheden voor u? U kunt via onze website een offerte voor een lening aanvragen.

Geen geld lenen met negatieve BKR registratie

Heeft u op dit moment een negatieve registratie bij BKR? U kunt dan geen lening afsluiten. U kunt opnieuw een lening aanvragen als de negatieve registratie is afgemeld of hersteld. De leenmogelijkheden worden dan opnieuw bekeken voor uw situatie.

Heeft u nog vragen over lenen met BKR registratie?

Bent u van mening dat uw negatieve registratie bij BKR onterecht is? Neemt u dan contact op met de bank of kredietverstrekker bij wie u de lening heeft afgesloten.

Lenen zonder BKR

Geld lenen zonder BKR toetsing

Geld lenen zonder BKR toetsing is niet mogelijk via de website. Er zijn bedrijven in Nederland die snel geld lenen zonder BKR toetsing wel aanbieden. Deze bedrijven omzeilen bewust de regels voor het verstrekken van consumptief krediet. Voor u kan snel geld lenen zonder BKR toetsing aantrekkelijk lijken. U moet zich afvragen of deze manier van lenen een verstandige keuze is.

Gevaren snel geld lenen zonder BKR toetsing

Kiest u voor geld lenen zonder BKR toetsing dan kunt misschien snel geld lenen, maar er zijn ook gevaren. Bijvoorbeeld hoge kosten en een korte looptijd van de lening. Aanbieders van snel geld lenen doen vaak bewust geen BKR toetsing. Ook hebben sommige aanbieders geen vergunning om leningen af te sluiten of te bemiddelen. U moet dus erg voorzichtig zijn als u kiest voor snel geld lenen zonder BKR toetsing.

Laat u niet zomaar verleiden door aanbieders van leningen zonder BKR toetsing. Op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunt u eenvoudig alle aanbieders controleren. Houdt een bedrijf zich niet aan de regels, dan staat de naam op de waarschuwingslijst van de AFM.

Veilig geld lenen met BKR toetsing

Als u via de website een offerte voor een lening aanvraagt toetst de partner die uw aanvraag opvolgt altijd uw registratie bij BKR. Geld lenen zonder BKR toetsing is niet mogelijk. Geld lenen via de site is kiezen voor veilig geld lenen.

De aanbieder heeft een vergunning bij AFM om te adviseren en bemiddelen in leningen en verzekeringen. Onze deskundige medewerkers zijn opgeleid om u betrouwbaar advies te geven. U zult bij ons nooit meer lenen dan voor u mogelijk is.